Koszyk  

Brak produktów

Dostawa
0,00 zł Suma

Zobacz koszyk Finalizuj zakupy

Witaj w moim sklepie!

Marcin Szymański - Indywidualny Mistrz Świata Seniorów (2013, 2007), wieloletni zawodnik, pracownik sklepów rowerowych oraz absolwent wrocławskiej AWF (» więcej...)

Informacje ogólne 
1.Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży artykułów oferowanych przez Sklep Internetowy www.speed-rower.pl zwany dalej Sklepem Internetowym.
2. Właścicielem www.speed-rower.pl jest firma:
SPEED-ROWER SZYMAŃSKI Elżbieta Szymańska
ul. Kochanowskiego 5/6 55-120 Oborniki Śląskie
NIP: 8971699142; Regon: 022269430
3. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego określa niniejszy Regulamin i złożenie zamówienia oznacza jego akceptację.

Dane osobowe
1. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji umowy.
2. Kupujący ma prawo wglądu do swoich danych, żądania ich korekty lub uzupełnienia oraz ich usunięcia
3. Jeśli kupujący wyrazi na to zgodę, dane są przetwarzane również w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez Sklep Internetowy (newsletter).
4. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.

Zamówienia 
Kupujący może złożyć zamówienie poprzez:
1. Klikniecie ikony „do koszyka” zamieszczonej przy produkcie oraz wypełnienie formularza rejestracyjnego na stronie internetowej: www.speedr-rower.pl  Istnieje także złożenie zamówienia bez rejestracji w sklepie - tzw. "szybkie zakupy".
2. Kontakt za pomocą poczty elektronicznej o adresie: marcin@speed-rower.pl
3. Kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 697 5949 11.
4. W przypadku podania nieprawdziwych, niepełnych lub błędnych danych - Sprzedający ma prawo do anulowania zamówienia. 
5. Realizacja złożonego, przez Klienta, zamówienia zostanie potwierdzone drogą mailową. 
6. Moment złożenia zamówienia na stronie sklepu przez Klienta jest momentem zawarcia umowy pomiędzy Sprzedającym a Klientem. 
7. Do każdej sprzedaży, Sprzedający wystawia faktury, która jest podstawą do ewentualnych reklamacji produktu.

Realizacja zamówień 
1. Zamówienie jest realizowane po otrzymaniu należnej kwoty przelewem na konto Sprzedającego, chyba, że Klient ustalił / zaznaczył inaczej (za pobraniem, odbiór osobisty) ze Sprzedającym.
2. Informacja o otrzymaniu wpłaty za złożone zamówienie jest wysyłana na podane konto poczty elektronicznej z informacją o terminie wysyłki. 
3. W przypadku nieopłacenia zamówienia przez Kupującego w ciągu 10 dni zamówienie zostaje anulowane, a towar wraca z powrotem do sklepu. 
4. Zamówione artykuły wysyłane są za pośrednictwem kuriera lub Pocztą Polską (przesyłka polecona, priorytetowa) - w zależności od wielkości przesyłki. 
5. Opłacony towar będzie wysłany jak najszybciej, jednak nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania danych adresowych Kupującego. W wyjątkowych przypadkach jeżeli wysłanie zamówienia do Klienta może być opóźnione Sprzedający zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym Kupującego.

Ceny 
Ceny oferowanych artykułów znajdujących się na stronie sklepu wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena nie zawiera kosztów przesyłki.

Płatności 
1. Należność za zamówiony towar pobierana jest w formie przedpłaty na konto lub za pobraniem. 
2. Płatność należy przesłać po potwierdzeniu możliwości realizacji zamówienia.
3. Płatność należy przesłać na konto:
SPEED-ROWER SZYMAŃSKI Elżbieta Szymańska
ul. Kochanowskiego 5/6 55-120 Oborniki Śląskie
ING Bank Śląski 49 1050 1575 1000 0097 2106 1928 
4. W opisie przelewu należy podać: numer zamówienia, który znajduje się w mailu potwierdzającym złożenie zamówienia.

Przesyłki
1. Koszt przesyłki ponosi Kupujący.
2. Cena przesyłki zależna jest od wagi i wielkości towaru. Sklep Internetowy wysyła produkty za pośrednictwem Kuriera oraz Poczty Polskiej.
3. Po wcześniejszym ustaleniu ze Sprzedającym możliwy jest odbiór osobisty w siedzibie firmy.
4. Koszty przesyłek podane w Sklepie Speedrowerowym dotyczą tylko wysyłek krajowych. Wysyłki za granicę będą rozpatrywane indywidualnie.

Reklamacja
1. Klient ma prawo zwrócić towar wyłącznie w przypadku niezgodności towaru z umową lub jeśli towar posiada wadę fabryczną.
2. Klient zobowiązany jest w tym celu niezwłocznie poinformować sprzedawcę załączając szczegółowy opis usterki lub niezgodności towaru z umową.
3. Sprzedawca zobowiązuje się naprawić lub wymienić towar na nowy w terminie 14 dni.
4. Reklamowany towar należy wysłać na adres ul. Kochanowskiego 5/6 55-120 Oborniki Śląskie.
5. Klient przed wysłaniem reklamowanego towaru, powiadamia o tym fakcie Sprzedającego wysyłając mail na adres marcin@speed-rower.pl

Zwroty 
1. Klient ma prawo do odstąpienia od umowy (bez podania przyczyny) w ciągu 14 dni od momentu otrzymania towaru i obowiązek zwrotu towaru w ciągu kolejnych 14 dni.
2. Odstąpienie od umowy następuję poprzez wysłania oświadczenia na e-mail marcin@speed-rower.pl Wiadomość należy zatytułować ‘Zwrot’ i podać w niej numer faktury/zamówienia. Wzór oświadczenia można sformułować samodzielnie lub pobrać gotowy wzór TU
3. Zwroty nie dotyczą zakupionych towarów wykonanych na zamówienie.
4. Sprzedawca zwróci oprócz ceny produktu także koszt jego wysłania w pierwszą stronę, ale tylko najtańszy przez siebie oferowany.
5. Koszty przesyłki zwrotnej zwracanego towaru ponosi Klient. Przesyłki wysłane "za pobraniem" nie będą przyjmowane.
6. Sprzedający ma prawo odroczenia zwrotu należności aż do czasu sprawdzenia i ocenienia stanu zwróconego produktu/ usługi.
7. Sprzedający zobowiązuje się zwrócić Klientowi należność, po otrzymaniu towaru w stanie nienaruszonym i bez śladów użytkowania. Produkt musi zostać zwrócony wraz z oryginalnym opakowaniem, metkami. Zwrot należności odbywa się jako przelew na konto bankowe Klienta. 
8. Zwracany towar należy wysłać na adres SPEED-ROWER SZYMAŃSKI Elżbieta Szymańska ul. Kochanowskiego 5/6 55-120 Oborniki Śląskie.

Zmiany w Regulaminie 
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 grudnia 2014 roku.
2. Wszelkie zmiany regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od daty poinformowania o tym fakcie klientów. Klienci, którzy zapisali się do newslettera będą poinformowani o zmianach regulaminowych drogą elektroniczną.
3. Regulamin oraz umowy sprzedaży podlegają prawu polskiemu.
4. Umowa sprzedaży jest zawierana w języku polskim.
5. Wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów sprzedaży rozstrzygał będzie polski sąd powszechny.
6. Niniejszy regulamin jest powszechnie dostępny na stronie www.speed-rower.pl Kupujący może go utrwalić w pamięci swojego komputera lub wydrukować.


Continue shopping Compare